Nâng cấp dung lượng Google Drive

400.000 

Google Drive là một dịch vụ lưu trữ đám mây của Google cho phép bạn lưu trữ và truy cập vào các tệp tin và thư mục từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet. Bạn có thể tải lên, tải xuống, chia sẻ và làm việc cùng với tệp tin từ máy tính, điện thoại di động. Google Drive cung cấp một khoảng lưu trữ trực tuyến miễn phí và bạn có thể mở rộng dung lượng lưu trữ nếu cần.

icons8-exercise-96 chat-active-icon